Televizijski film TV B92 o Jugoslovenskom festivalu jeftinog filma, održanog 2001. godine u Subotici. Organizatori festivala su KLJUN Subotica i Low Fi Video Beograd. Autor filma je Ivana Ćirica.